Σχετικά με εμάς

Το έργο “Boosting EU economy through training of Foreign Direct Investment advisors – Boost EU – FDI advisor” στοχεύει στην αύξηση των ξένων επενδύσεων με την ανάπτυξη ενός μοναδικού προγράμματος κατάρτισης το οποίο θα υποστηρίζει τους συμβούλους άμεσων ξένων επενδύσεων με όλες τις σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να προσφέρουν ολοκληρωμένη στήριξη για τη διεθνοποίηση και μετεγκατάσταση ξένων επενδυτών.

Γενικοί στόχοι του έργου:

  • Βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
  • Βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε συμβουλευτικές εταιρείες,
  • Βελτίωση της απασχολησιμότητας άλλων ενηλίκων εκπαιδευομένων

Με βάση την εκτεταμένη διεθνή έρευνα στο πλαίσιο του έργου (σύνδεσμος), θα αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικό υλικό για FDI μέντορες και για FDI συμβούλους και πρωτοβουλίες για την ένταξη του εκπαιδευτικού προγράμματος σε εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη Σλοβενία και την Κύπρο.

Η διεθνής διάσταση, που εξασφαλίζεται από την κοινοπραξία των εταίρων και άλλων συναφών οργανισμών από τη Σλοβενία (Replika d.o.o., Visoka šola za poslovne vede B2), την Κύπρο (Eurosuccess Consulting Ltd ), και την Κροατία (Visoka poslova škola PAR, Magnet d.o.o.), εμπλουτίζει περαιτέρω το έργο μέσω της σύγκρισης και κατανόησης των αναγκών των ξένων επενδυτών..