Μέντορας FDI

Η εταιρεία σας ασχολείται με ξένους επενδυτές (FDI);

Μήπως οι εργαζόμενοι σας δεν διαθέτουν όλες τις σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να τους βοηθήσουν;

Είστε εκπρόσωπος εκπαιδευτικού κέντρου ενηλίκων σε αναζήτηση για να προσφέρετε στους σπουδαστές σας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με υψηλές προοπτικές απασχολησιμότητας;

Οι μέντορες συμβούλων άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, διαθέτουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την παροχή σχετικής υποστήριξης και καθοδήγησης στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος κατάρτισης:

Τύπος του προγράμματος κατάρτισης: μη τυπική μάθηση
Διάρκεια: 10 εβδομάδες
Μέθοδος μάθησης: Μικτή μάθηση ή αυτοδιδασκαλία
Ενότητες:

  1. Άνοιγμα μιας επιχείρησης
  2. Νομοθετικές απαιτήσεις και δαπάνες σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης
  3. Λογιστική
  4. Αγορά εργασίας και απασχόληση
  5. Άδεια εργασίας και παραμονής, μετεγκατάσταση οικογένειας
  6. Ευκαιρίες χρηματοδότησης
  7. Επενδύσεις σε ακίνητα
  8. Βασικά στοιχεία των συμβουλευτικών και διαπραγματευτικών δεξιοτήτων
  9. Βασικές πληροφορίες για τη μεικτή μάθηση
  10. Εισαγωγή στο εθνικό σύστημα επαγγελματικών προσόντων

Θα λάβετε εγκεκριμένο Πιστοποιητικό εάν ολοκληρώσετε την εκπαίδευση
Δωρεάν και χωρίς καμία επιβάρυνση