Σύμβουλος FDI

Μήπως η εργασία σας περιλαμβάνει τη στήριξη ξένων επενδύσεων (FDI);

Μερικές φορές δεν γνωρίζετε την απάντηση στις ερωτήσεις του ξένου επενδυτή;

Ή αναζητάτε περαιτέρω γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που θα βελτιώσουν την απασχολησιμότητά και την ποιότητα της δουλειάς σας;

Οι σύμβουλοι άμεσων ξένων επενδύσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης μας είναι έμπειροι συντονιστές που μπορούν να σας παρέχουν πληροφορίες, καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλους τους τομείς στους οποίους ενδιαφέρονται οι ξένοι επενδυτές: από την επιλογή της σωστής επενδυτικής ευκαιρίας, τη νομοθεσία και το κόστος για το άνοιγμα και τη λειτουργία μιας επιχείρησης σε ευκαιρίες επενδύσεων σε ακίνητα, προϋποθέσεις και διαδικασίες μετεγκατάστασης, ευκαιρίες άντλησης κεφαλαίων και άλλες υπηρεσίες.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος κατάρτισης:

Τύπος του προγράμματος κατάρτισης: μη τυπική μάθηση
Διάρκεια: 10 εβδομάδες
Μέθοδος μάθησης: Μικτή μάθηση ή αυτοδιδασκαλία
Ενότητες:

  1. Άνοιγμα μιας επιχείρησης
  2. Νομοθετικές απαιτήσεις και δαπάνες σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης
  3. Λογιστική
  4. Αγορά εργασίας και απασχόληση
  5. Άδεια εργασίας και παραμονής, μετεγκατάσταση οικογένειας
  6. Ευκαιρίες χρηματοδότησης
  7. Επενδύσεις σε ακίνητα
  8. Βασικά στοιχεία των συμβουλευτικών και διαπραγματευτικών δεξιοτήτων

Θα λάβετε εγκεκριμένο Πιστοποιητικό εάν ολοκληρώσετε την εκπαίδευση
Δωρεάν και χωρίς καμία επιβάρυνση