O programu

»Spodbujanje gospodarstva EU prek usposabljanja svetovalcev tujim neposrednim vlagateljem  je program z namenom povečanja tujih naložb z razvojem edinstvenega programa usposabljanja, ki bo svetovalce opremil z vsemi potrebnimi znanji, veščinami in kompetencami, ki so potrebne za zagotavljanje celotne podpore za internacionalizacijo in premestitev tujih vlagateljev na enem mestu (»vse v enem«).

Cilji programa:

  • Izboljšanje kakovosti in dostopa do poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
  • Izboljšanje znanja in veščin zaposlenih v relevantnih svetovalnih družbah.
  • Izboljšanje zaposljivosti učečih se odraslih oseb.

Na temelju obširne mednarodne ankete smo pripravili program usposabljanja z učnimi gradivi za mentorjeprogram usposabljanja z učnimi gradivi za svetovalce tujim neposrednim investitorjem in pobudi za vključitev programa usposabljanja med nacionalno verificirane  učne programe v Sloveniji in na Cipru.

Mednarodna dimenzija, ki jo zagotavlja konzorcij partnerjev in drugih ustreznih organizacij iz Slovenije (Replika d.o.o., Visoka šola za poslovne vede B2), Hrvaške (Visoka poslova škola PAR, Magnet d.o.o.) in Cipra (EuroSC Ltd), program bogati s širšim pregledom, primerjavo in razumevanjem potreb tujih vlagateljev.

Sofinancirano s programom Erasmus+ Evropske unije.