FDI mentor

Se vaše podjetje ukvarja s potencialnimi tujimi neposrednimi vlagatelji?

Zaposleni pa nimajo vseh ustreznih znanj, spretnosti in kompetenc, da bi jim pomagali?

Ali pa morda prihajate iz izobraževalne ustanove za odrasle in bi radi svojim študentom ponudili nov program usposabljanja z visokim potencialom zaposljivosti?

Mentorji, vključeni v naš program usposabljanja, bodo pridobili znanje, veščine in kompetence za kvalitetno izvedbo programa usposabljanja za svetovalce tujim investitorjem.

Značilnosti programa usposabljanja:

 • Brezplačno
 • Vrsta programa: neformalno usposabljanje.
 • Trajanje: 10 tednov.
 • Učna metoda: mešano učenje (v okviru pilotne izvedbe) ali samostojno učenje
 • Vključeni moduli:
  1. Odpiranje podjetja.
  2. Zakonske zahteve in stroški poslovanja.
  3. Računovodstvo.
  4. Možnosti financiranja.
  5. Trg dela in zaposlovanje.
  6. Dovoljenja za bivanje in delo, preselitev družine.
  7. Vlaganje v nepremičnine.
  8. Temelji svetovalnih in pogajalskih veščin.
  9. Osnove o izvajanju mešanega (blended) učenja.
  10. Predstavitev nacionalnega Sistema poklicnih kvalifijacij.
 • Potrdilo ob uspešnem zaključku usposabljanja.

Sofinancirano s programom Erasmus+ Evropske unije.