Audio knjiga

UVOD

Modul 1: VRSTE, POSTOPKI IN STROŠKI ODPIRANJA PODJETJA

Modul 2: ZAKONSKE OBVEZNOSTI IN STROŠKI VODENJA PODJETJA

Modul 3: RAČUNOVODSTVO

Modul 4: MOŽNOSTI PRIDOBIVANJA FINANČNIH SREDSTEV

Modul 5: TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE

Modul 6: POSTOPKI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJ ZA DELO IN PREBIVANJE TER DOVOLJENJ ZA PREBIVANJE ZARADI ZDRUŽITVE DRUŽINE V DRŽAVI GOSTITELJICI

Modul 7: VLAGANJE V NEPREMIČNINE

Modul 8: OSNOVE SVETOVANJA IN POGAJANJA

ZAKLJUČEK

Sofinancirano s programom Erasmus+ Evropske unije.